Praktisk information

Arbejdstøj

Elever der går på Træ-, Metal-, Cykel, Scooter & Auto- samt Pedel & Ejendomsserviceværkstedet skal bruge sikkerhedssko og arbejdstøj. Tøj og sikkerhedssko udleveres på skolen og betales via lønnen.

Elever på køkkenværkstedet bruger t-shirt, forklæde og træsko. Tøjet udleveres og vaskes på skolen. Køkkeneleverne betaler ikke for tøj og sko, da de hver dag skal skifte for at tage rent på næste dag. Tøjet er derfor ikke deres eget, men skolens.

Buskort

Elever der går hos os, kan købe et ungdomskort, der giver ubegrænset adgang til offentlig transport inden for Midttrafik Øst. Bor eleven udenfor disse zoner, vil de automatisk få de ekstra zoner de har brug for uden beregning.
Kortet koster ca. 350 kr. pr. måned og bestilles kvartalsvis. Leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.
Eleverne kan få hjælp til at bestille kortet i administrationen, eller de kan selv bestille kortet på www.ungdomskort.dk.

Ferie og fridage i 2018

Elever på skolen har i 2018  fri med løn i følgende perioder:

1-3. januar
29. januar
26. februar
19. marts
24. marts -2. april
11. maj
24.-25. maj
2.-5. juni
7.-22. juli
3. september
19.-21. september
13.-23. oktober
29. oktober
22.-23. november
7. december
22. december-1. januar (2019)

Har du brug for at holde fri i skoletiden (uden løn), skal det altid aftales med din værkstedslærer.

Første dag

På din første dag skal du møde kl. 9.00. Du skal møde op i skolens administration, hvor du bliver endelig indskrevet. Herefter sørger vi for, at du kommer godt ud på dit værksted.

Løn

Du får løn for at gå på skolen. For elever, der starter på skolen i 2017, ser satserne således ud:

Unge under 18 år: 358 kr. pr. uge

Unge over 18 år, hjemmeboende: 621 kr. pr. uge

Unge over 18 år, udeboende: 1.440 kr. pr. uge.

Lønnes udbetales hver 14. dag, og er til rådighed på din konto hver fredag i lige uger.

Mad

Alle elever er med i skolens madordning. Ordningen koster 95 kr. pr. uge og trækkes af din løn. Ordningen omfatter morgenmad, frokost og eftermiddagsmad mandag til torsdag samt brunch om fredagen.

Misbrug

Alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt på skolen. Elever der måtte have et misbrug, får tilbudt hjælp, når de går på skolen.

Praktik

Du har mulighed for at komme i praktik, mens du går på produktionsskole.
Praktikopholdene giver dig chancen for at afprøve et fag i virkeligheden, og giver dig inspiration og ideer til, hvad du kan tænke dig at uddanne dig til, eller hvad du kunne tænke dig at arbejde med i fremtiden.
Der er mange forskellige muligheder for et praktikophold, og vi hjælper dig gerne til at finde et sted, der passer til dine ønsker. Det kan fx. være i en børnehave, hos en maler, som chaufførmedhjælper, hos en mekaniker, i en grafisk virksomhed, i en butik eller på en restaurant.

Rygepolitik

Skolen er røgfri. Det betyder, at der kun må ryges udenfor på nogle bestemte områder og naturligvis kun i pauserne.

Sygdom

Du skal ringe besked til skolen, når du er syg. Det skal ske mellem kl. 8 og kl. 9 på det telefonnummer, du har fået udleveret af din faglærer. Du skal ringe hver dag, du er syg.