Udslusning

Udslusningstal 2018

Vi har udsluset 146 elever i løbet af 2018. Af de 146 elever er 83 elever (57 %) begyndt på en uddannelse eller på anden måde fortsat i uddannelsessystemet, 25 elever (17 %) har fået arbejde, 12 elever (8 %) er udsluset til kommunale tilbud, 9 elever (6 % er sendt videre på barsel, til afvænning, hospital, militærtjeneste o.l. og 17 elever (12 %) er stoppet på skolen og/eller udmeldt til ledighed.

Vi har sendt 74 % af vore elever godt videre i uddannelse og arbejde. 6 % af eleverne er uden at vi kunne gøre en forskel, videre på barsel, hospital ol. Dermed er der kun 20 % af vores elever, som vi ikke er lykkedes med hhv. 8% til kommunalt tilbud og 12 % udsluset til ledighed. Vi arbejder løbende med at forbedre vores arbejde med at udsluse eleverne til de rigtige uddannelser, og vi arbejder løbende med ikke at tabe vores elever undervejs. I 2018 har vi haft mange elever med diagnoser som ADHD, Asperger eller andre psykiske lidelser. Vi siger aldrig nej til en ny elev, hvor eleven, UU-vejledningen eller forældrene ser produktionsskolen som en mulighed.

Udslusningsstrategi

Der udarbejdes en forløbsplan på alle elever, der starter på skolen. Planen laves i samarbejde med eleven, og den tages op til revision efter behov og minimum hver 3. måned. Forløbsplanen omfatter mål og delmål for elevens ophold på skolen og har fokus på elevens evner og muligheder for at komme videre i job eller uddannelse efter endt ophold på produktionsskolen.

I løbet af skoleåret arrangeres ture til forskellige uddannelsesinstitutioner fx. Aarhus Tech, Købmandsskolen i Viby, Skanderborg Odder Center for Uddannelse samt Social- og Sundhedsskolen i Aarhus.

Vi har fokus på, at alle elever kommer i flere forskellige praktikophold i offentlige eller private virksomheder, mens de går på skolen.

Vores mål er, at mindst 75% af vores elever skal sendes videre i beskæftigelse eller uddannelse, straks efter de forlader skolen.

Ved udslusning informeres UU via “Tilbagemelding.dk”.

4 måneder efter eleven er stoppet hos os, kontaktes udslusningsstedet, for at høre om eleven stadig er i gang jvf. lovgivningen om udslusning.

Elevtal 2018

I 2018 har vi i alt haft 102½ årselev, heraf 9 lærlinge 12 STU elever samt ½ EGU elev.

Ved udgangen af 2018 er der 80 elever, der fortsætter i 2019 på Skanderborg Hørning Produktionsskole.

Der har i alt været indskrevet 226 elever, fordelt på 63 (28 %) piger og 163 (72 %) drenge.
108 (48 %) elever var under 18 år og 118 (52 %) elever var 18 år eller derover på det tidspunkt, de startede på skolen.

Af de 226 elever kom de 137 fra Skanderborg (60 %), 65 fra Aarhus (29 %), 6 fra Silkeborg (3 %) og 18 fra øvrige kommuner (8 %).

I 2018 har 8½ årselev været på skolen i forlænget forløb ud over et år. I alt har 51 (35%) elever været på skolen i kortere eller længere tid ud over 1. år.

Det er dog langt fra alle elever der har brug for at forlænge produktionsskoletiden ud over et år. 46 % af eleverne er på skolen i mindre end 7 måneder. I gennemsnit har eleverne været ca. 8 måneder på skolen i 2018.