Samarbejdsaftaler

Samarbejde med uddannelsessteder

På Skanderborg Hørning Produktionsskole har vi et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i området.

Vi har indgået samarbejdsaftaler med:

– Aarhus Tech
– Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
– Social- og Sundhedsskolen i Aarhus
– Aarhus Købmandsskole.

Samarbejdsaftalerne betyder, at vores elever har mulighed for at komme i kombinationsforløb på en erhvervsskole. Det giver dem et bedre grundlag for, at vælge den rigtige uddannelse.

Besøg på uddannelsesinstitutioner

Eleverne vil, mens de går her på skolen, komme ud og besøge en række uddannelsesinstitutioner, og vi deltager desuden i de åbent hus arrangementer, som afholdes på de forskellige skoler.