Produktionsskoleplan

Ledelsen udarbejder hvert år – i samarbejde med resten af skolens medarbejdere – en årsplan for skolen.

Produktionsskoleplanen indeholder information om skolens arbejde, målsætninger, budget, særlige projekter mv. for det kommende år.

Planen er et vigtigt arbejdsredskab for alle skolens medarbejdere i hverdagen, og revideres en gang om året.