Pædagogisk Grundlag

Forudsætningen for at nå vores mål er, at vores undervisning er konkret og autentisk. Det betyder, at undervisningen tager udgangspunkt i en produktion, der fører frem til et produkt af en kvalitet, der er så høj, at produktet har en markedsværdi.

Vi vil lære eleverne normer, omgangstoner, arbejdsmoral og tempo der matcher det ordinære arbejdsmarked.

Undervisningen og arbejdet på værkstedet foregår i en involverende arbejdsform, så eleverne vænnes til at tage medansvar for egen læring, og til at de i stigende grad selv skal kunne vurdere, erkende og dokumentere deres indsats.

Belønning, konsekvens og anerkendelse

På Skanderborg Hørning Produktionsskole skal hver enkelt elev føle sig set, anerkendt og accepteret hver eneste dag. Arbejdet med eleverne på skolen sker udfra to forskellige pædagogiske metoder.

Belønning og konsekvens

Vi arbejder med en fast og konsekvent pædagogik (kontakt til forældre, løn, bortvisning, fremmødestatistik m.m.) samtidig med, at vi viser eleverne, at vi holder af dem og hjælper dem, så meget vi overhovedet kan, for at de kommer videre i uddannelse eller arbejde.

Anerkendelse

Vi arbejder med anerkendelse udfra devisen “vi har brug for dig, og din indsats her på skolen”, så eleverne mærker, at der er brug for dem og deres indsats på værkstederne.

Personalet arbejder løbende med udvikling af den anerkendende pædagogik