Bestyrelse

Bestyrelsen for Skanderborg Hørning Produktionsskole består af følgende medlemmer:

Palle Langkjær
Bestyrelsesformand, udpeget af LO.

Mogens Dahl
Næstformand, udpeget af DA.

Kai Rasmussen
Udpeget af LO

Mette Dyhl Prola
Udpeget af DA

Charlotte Sørensen
Udpeget af fagsekretariatet for beskæftigelse og borgerservice

Annette Lauridsen
Udpeget af Aarhus Tech

Rikke Christoffersen
Udpeget af Skanderborg Odder Center for Uddannelse

Jens Erik Jensen
Medarbejderrepræsentant