STU

Et særligt tilbud til unge.

Vi tilbyder en STU for de unge, der ikke vurderes at være i stand til at klare en ordinær uddannelse, herunder EGU, men vurderes til at kunne klare et erhvervsarbejde under særlige vilkår.

Produktionsskolens værksteder indgår som en væsentlig del af forløbet. Den enkelte elev deltager på det ønskede værksted på lige fod med de øvrige elever, og med den støtte, det kræver. Det betyder at arbejdsliv, undervisning og netværksdannelse samles i et tilbud.

Unge, der er visiteret til STU, kan benytte tilbuddet helt eller delvist

Uddannelsesplan

De første 12 uger af STU kan være et afklaringsforløb. Her afdækker vi den enkeltes realkompetencer, behov og ønsker til fremtidigt liv i henhold til den foreløbige uddannelsesplan. Efter de 12 uger laves den endelige uddannelsesplan for det videre forløb.

Udvikling af kompetencer

Under hele forløbet tilrettelægges undervisningen efter:

Personlig kompetence og selvstændig livsførelse, f.eks. omkring budget og regninger, hygiejne, selvtillid, krop og motion.

Social kompetence og bo-træning som vedrører f.eks. bolig, fritid og venner.

Faglig kompetence afdækkes og udvikles gennem ophold på værkstedet og praktik, både indenfor og udenfor skolens rammer. Kompetenceudviklingen tager sigte i, at den unge forsøges etableret i et ansættelsesforhold under særlige vilkår, gerne i det nærmiljø, hvor eleven allerede hører til.

Kompetencebevis

Når uddannelsen afsluttes udfærdiges et kompetencebevis, som indeholder beskrivelse af den udvikling, den unge har været igennem, og med de skolepraktikforløb, kurser og andet kompetencegivende, som den unge har deltaget i.

Yderligere information

For yderligere oplysninger, kontakt STU vejleder Lisbeth Hamborg på telefon 2384 9449.