Paragraf 9

Folkeskoleelever kan indskrives på produktionsskolen efter folkeskolens paragraf 9 stk. 4.

Optagelse

Eleverne skal målgruppe-vurderes af UU-vejlederen i lighed med ordinære elever. Eleverne får samme undervisnings- og vejledningstilbud som en produktionsskoleelev i frit optag.

Økonomi

Elevens distriktsskole betaler for undervisning på produktionsskolen. Distriktsskolen betaler en ugepris svarende til det skolen ville få, hvis eleven var en produktionsskoleelev i frit optag. Der betales ikke for ferieuger og helligdage.

Eleven modtager ikke produktionsskoleydelse.