Lærlinge

Lærlinge på skolen

Et lærlingeforløb på skolen kan have en varighed på mellem 1½ og 5 år afhængig af længden på den enkelte uddannelse og elevens forudsætning.

Uddannelsen skræddersyes til den enkelte elev i samarbejde med erhvervsskolerne.

Kravene og prøverne er de samme som på erhvervsskolerne, men både læringsmetoder og læringsmiljø er forskellige, idet vi tilpasser læringen til den enkelte elev, og hovedparten af uddannelsen foregår på produktionsskolen.

Optagelse

Det er elever, der har gået hos os et stykke tid, der får tilbudt en læreplads. Der er tale om elever, der ikke vil være i stand til at gennemføre uddannelsen på ordinære vilkår, og som har behov for ekstra støtte for at gennemføre.

Vi optager lærlinge på:

• Køkkenværkstedet: Ernæringshjælper, ernæringsassistent og cater
• Metalværkstedet: Smed
• Pedel & Ejendomsservice: Ejendomsservicemedhjælper
• Cykel & Scooter værkstedet: Knallertmekaniker og personvognsmontør
• Grafik & Foto: Mediegrafiker

Vi arbejder løbende på at udvide omfanget af lærepladser.

Vil du vide mere?

Kontakt lærlinge-vejleder Tina Ikkala på telefon 8692 3733 for at få mere information om mulighederne for en produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse.