Forlængelser

Forlængelse af produktionsskoleophold

Hvis en elev allerede har gået et år på produktionsskole, og det er formålstjenligt med et nyt eller forlænget forløb, giver vi mulighed for optagelse af kommunalt betalte elever.

Optagelse

For optagelse af kommunalt betalte elever gælder:
– Eleverne skal målgruppe-vurderes af UU-vejlederen i lighed med ordinære elever.
– Eleverne får samme undervisnings- og vejledningstilbud som en produktionsskoleelev i frit optag.

Økonomi

Elevens hjemkommune betaler for undervisning på produktionsskolen. Kommunen betaler en ugepris svarende til det taxameter skolen ville få, hvis eleven var produktionsskoleelev i frit optag. Der betales ikke for ferieuger og helligdage.

Kommunalt betalte elever modtager ikke produktionsskoleydelse.