EGU

Erhvervsgrunduddannelsen, EGU

EGU er et toårigt uddannelsesforløb, der tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i oplæring gennem praktisk arbejde.

Praktikken er det vigtigste element i EGU’en og består af arbejde på en offentlig eller privat arbejdsplads.
Derudover indeholder EGU’en mellem 20 og 40 ugers undervisning/kurser på relevante uddannelsesinstitutioner.

Målgruppen er unge, som ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Under uddannelsen får du vejledning og støtte af en fast EGU-vejleder, som vil følge dig gennem hele forløbet.

Din EGU-uddannelsesplan laves i et samarbejde mellem dig og din EGU-vejleder, så den passer bedst muligt til netop dine ønsker, behov og evner.

For at kunne starte på EGU skal du:

– Være brancheafklaret og have håndelag inden for det fag du ønsker at uddanne dig til.
– Kunne arbejde 37 timer i ugen.
– Være stabil og kunne møde til tiden.
Efter de to år uddannelsen varer, er man tillært inden for faget og modtager et EGU-bevis.

EGU er en kompetencegivende uddannelse.

Vil du vide mere?

Kontakt EGU-vejleder Tine Ikkala på telefon 5121 9886 for at høre mere om mulighederne.