Årsforløb

Her på siden kan du læse om, hvordan et typisk årsforløb er for en produktionsskoleelev, så kan du få en ide om, hvad du får ud af din tid på skolen.

Produktionen er vores vigtige middel til læring, og derfor vil undervisningen på skolen altid tage udgangspunkt i en autentisk produktion.

Rundvisning og optagelse

Inden du starter på skolen, kommer du på en rundvisning, hvor du ser skolen og får en snak om din baggrund og dine forventninger til det at gå på produktionsskole. Du udfylder en optagelsesaftale, og aftaler hvornår og på hvilket værksted du starter.

Første samtale

Kort tid efter du er startet på skolen, har du et møde med din faglærer/vejleder. Her taler I videre om, hvad du gerne vil med dit skoleophold, og sammen laver I en plan for, hvad der skal ske, mens du går på skolen.

Kompetencetavle

På alle værksteder hænger en kompetencetavle. Tavlen viser, hvad du kan lære på værkstedet. Tavlen opdateres løbende af din faglærer, så du hele tiden kan se, hvad du har lært.

Supplerende undervisning

Mens du går på skolen, har du mulighed for at få undervisning i dansk, matematik og engelsk. Undervisningen sker udfra det niveau, du er på, og foregår i små hold.

Trekantsamtale

Tre gange om året får du en individuel samtale med din faglærer og vejleder. På disse samtaler opsætter i mål og delmål for udvikling af dine faglige, personlige og sociale kompetencer.

Praktik

Som en del af dit ophold på skolen tilbydes du at komme i praktik i en relevant institution eller virksomhed. Med praktikopholdet får du mulighed for at afprøve et fag i virkeligheden og blive klogere på, hvad du kunne tænke dig at uddanne dig til eller arbejde med i fremtiden.

Kombinationsforløb

Mens du går på skolen, bliver du tilbudt at komme i kombinationsforløb. Det giver dig mulighed for at opleve, hvordan det er at gå på en uddannelse og lære noget af det, der undervises i på grundforløbet. Du kan komme i kombinationsforløb i mindst to og højst fem uger, mens du går på produktionsskole.

Kompetencebevis

Når dit ophold på skolen er ved at være slut, udarbejder du sammen med din faglærer et kompetencebevis, der er dit synlige bevis på de ting, du har lært, mens du har gået på skolen.